CLIMATE CHANGE CHALLENGE


El Pla Clima de Barcelona

Amb motiu de la celebració a París de la COP21, la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, Barcelona va concretar El Pla Clima de Barcelona 2018-2030 que pretén ser una visió integradora de les mesures i estratègies ja impulsades i previstes des de l’Ajuntament de Barcelona per fer front al canvi climàtic a la ciutat i assolir els objectius del nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima i del Compromís de Barcelona pel Clima (reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 40% al 2030 respecte l’any 2005 i augmentar en 1,6km2 de verd urbà com a mesura d’adaptació.

El Pla Clima treballa 4 grans aspectes i els desenvolupa en 18 línies d’acció i 242 mesures a implementar en l’horitzó 2018-2030.

Mitigació

Què farem per reduir les emissions?

Adaptació i resiliència

Com ens preparem per ser menys vulnerables al canvi climàtic?

Justícia Climàtica

Què fem per garantir els drets dels més vulnerables?

Impuls a l’acció ciutadana

Com donem suport als projectes de les organitzacions i la ciutadania?

Més informació: Barcelona pel Clima.